ระบบลงทะเบียนจองรถรับ-ส่ง ผู้ถือหุ้น
       บริษัทฯ มีการจัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ในวันศุกร์ที่ 29 พฤษภาคม 2563 ณ บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) และเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกเรื่องการเดินทางสำหรับผู้ถือหุ้นที่จะมาร่วมการประชุมในครั้งนี้ บริษัทฯ จึงจัดให้มีบริการรถรับ-ส่งผู้ถือหุ้น ระหว่างตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ถ.รัชดาภิเษก) และ บมจ.ซินเน็ค (สำนักงานใหญ่) โดยใช้บริเวณด้านหน้าอาคาร ตลท. เป็นจุดนัดพบ และออกเดินทางเวลา 09.00 น. ผู้ถือหุ้นรายใดประสงค์ใช้บริการดังกล่าว สามารถแจ้งความประสงค์ได้ที่นี่ จนถึงวันที่ 25 พฤษภาคม 2563  
ชื่อ *  
นามสกุล *  
เบอร์โทรศัพท์ *  
Email
หมายเหตุ: หากไม่ใส่ข้อมูลในหัวข้อที่มี * ระบบจะไม่ทำสามารถทำการบันทึกข้อมูลได้